NS Dương Cảnh Cảnh giao lưu cùng chương trình 02/04/2011

Monday, 4/4/2011, 5:08 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
NS Dương Cảnh Cảnh giao lưu cùng chương trình 02/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương