NS Kiều Phượng Loan giao lưu cùng chương trình 07/05/2011

Monday, 5/9/2011, 5:36 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
NS Kiều Phượng Loan giao lưu cùng chương trình 07/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương