NS Trung Đẳng giao lưu cùng chương trình 04/06/2011

Monday, 6/6/2011, 5:05 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
NS Trung Đẳng giao lưu cùng chương trình 04/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương