Thí sinh Quách Anh Dũng (SBD: 094) Lá đỏ (Sáng tác: Hoàng Hiệp, Lời: Nguyễn Đình Thi) - Hồ trên núi (Sáng tác: Phó Đức Phương) - 06/03/2011

Sunday, 3/13/2011, 7:24 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Thí sinh Quách Anh Dũng (SBD: 094) Lá đỏ (Sáng tác: Hoàng Hiệp, Lời: Nguyễn Đình Thi) - Hồ trên núi (Sáng tác: Phó Đức Phương) - 06/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương