Thí sinh Trần Thị Ngọc Mai (SBD: 230) Cỏ và mưa (NS: Giáng Son, Thơ: Nguyễn Trọng Tạo) - 29/05/2011

Wednesday, 6/1/2011, 12:10 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
Thí sinh Trần Thị Ngọc Mai (SBD: 230) Cỏ và mưa (NS: Giáng Son, Thơ: Nguyễn Trọng Tạo) - 29/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương