TS: Đặng Kế Hậu (SBD: 040) Giây phút ngậm ngùi (Viễn Châu) - Phụng hoàng (12 câu) - 18/06/2011

Wednesday, 6/22/2011, 9:52 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Đặng Kế Hậu (SBD: 040) Giây phút ngậm ngùi (Viễn Châu) - Phụng hoàng (12 câu) - 18/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương