TS: Đoàn Thạch Vũ (SBD: 051) Nam ai - Thương nhau hát lý qua cầu (câu 1, 2) (Thanh Bình) - 14/05/2011

Tuesday, 5/17/2011, 11:32 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Đoàn Thạch Vũ (SBD: 051) Nam ai - Thương nhau hát lý qua cầu (câu 1, 2) (Thanh Bình) - 14/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương