TS: Dương Thị Bích Thủy (SBD: 022) Nam ai - Lá trầu xanh (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 16/04/2011

Tuesday, 4/19/2011, 11:19 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Dương Thị Bích Thủy (SBD: 022) Nam ai - Lá trầu xanh (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 16/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương