TS: Dương Thị Kim Tuyến (SBD: 031) Nam ai - Nghe vọng cổ nhớ quê hương (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 30/04/2011

Wednesday, 5/4/2011, 11:42 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Dương Thị Kim Tuyến (SBD: 031) Nam ai - Nghe vọng cổ nhớ quê hương (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 30/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương