TS: Dương Thiếu Oanh (SBD: 045) Tâm sự Ngọc Hân (Thanh Hiền) - Phụng Hoàng (12 câu) - 26/03/2011

Monday, 3/28/2011, 5:41 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Dương Thiếu Oanh (SBD: 045) Tâm sự Ngọc Hân (Thanh Hiền) - Phụng Hoàng (12 câu) - 26/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương