TS: Hà Thanh Phong (SBD: 066) Giây phút ngậm ngùi (Viễn Châu) - Văn thiên tường (lớp 1) - 25/06/2011

Wednesday, 6/29/2011, 4:00 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Hà Thanh Phong (SBD: 066) Giây phút ngậm ngùi (Viễn Châu) - Văn thiên tường (lớp 1) - 25/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương