TS: Hà Thanh Phong (SBD: 066) Nam ai (lớp mái) - Gánh cải Trạng Nguyên (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 28/05/2011

Tuesday, 5/31/2011, 4:51 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Hà Thanh Phong (SBD: 066) Nam ai (lớp mái) - Gánh cải Trạng Nguyên (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 28/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương