TS:Huỳnh Thanh Sang (SBD: 004) Nam đảo - Giây phút ngậm ngùi (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 01/01/2011

Wednesday, 1/5/2011, 5:21 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS:Huỳnh Thanh Sang (SBD: 004) Nam đảo - Giây phút ngậm ngùi (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 01/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương