TS: Lê Thanh Hoàng (SBD: 005) Ngày giỗ mẹ (Đăng Duy) - Phụng hoàng (8 câu) - 05/03/2011

Wednesday, 3/9/2011, 10:36 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Lê Thanh Hoàng (SBD: 005) Ngày giỗ mẹ (Đăng Duy) - Phụng hoàng (8 câu) - 05/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương