TS: Lê Thanh Sơn (SBD: 023) Nam ai - Hàn Mặd Tử (câu 4, 6) (Viễn Châu) - 23/04/2011

Friday, 4/29/2011, 11:41 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Lê Thanh Sơn (SBD: 023) Nam ai - Hàn Mặd Tử (câu 4, 6) (Viễn Châu) - 23/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương