TS: Lê Thanh Sơn (SBD: 023) Phụng hoàng (8 câu) - Tình nghệ sỹ (Huỳnh Thanh Tuấn) - 11/06/2011

Monday, 6/13/2011, 3:36 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Lê Thanh Sơn (SBD: 023) Phụng hoàng (8 câu) - Tình nghệ sỹ (Huỳnh Thanh Tuấn) - 11/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương