TS: Ngô Thị Kim Thủy (SBD: 028) Nam ai - Nhớ mẹ hiền (câu 5, 6) (Phan Thanh Vân) - 22/01/2011

Monday, 1/24/2011, 4:34 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Ngô Thị Kim Thủy (SBD: 028) Nam ai - Nhớ mẹ hiền (câu 5, 6) (Phan Thanh Vân) - 22/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương