TS: Ngô Văn Phốp (SBD: 046) Nam xuân - Bác ơi thương nhớ nào nguôi (câu 1, 2) (Trọng Nguyễn) - 14/05/2011

Tuesday, 5/17/2011, 11:32 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Ngô Văn Phốp (SBD: 046) Nam xuân - Bác ơi thương nhớ nào nguôi (câu 1, 2) (Trọng Nguyễn) - 14/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương