TS: Ngô Văn Thật (SBD: 032) Nỗi lòng người xa xứ (Võ Minh - Tô Hồng Thủy) - Phụng hoàng (8 câu) - 04/06/2011

Monday, 6/6/2011, 5:05 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Ngô Văn Thật (SBD: 032) Nỗi lòng người xa xứ (Võ Minh - Tô Hồng Thủy) - Phụng hoàng (8 câu) - 04/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương