TS: Nguyễn Cao Thắng (SBD: 063) Xuân tình (lớp chót) - Tình mẹ với quê hương (câu 5, 6) (Minh Thùy) - 28/05/2011

Tuesday, 5/31/2011, 4:51 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Cao Thắng (SBD: 063) Xuân tình (lớp chót) - Tình mẹ với quê hương (câu 5, 6) (Minh Thùy) - 28/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương