TS: Nguyễn Chí Hải (SBD: 027) Nam xuân - Mùa hoa đào (câu 1, 2) (Việt Sơn) - 23/02/2011

Friday, 4/29/2011, 11:41 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Chí Hải (SBD: 027) Nam xuân - Mùa hoa đào (câu 1, 2) (Việt Sơn) - 23/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương