TS: Nguyễn Công Minh (SBD: 064) Nam ai - Giây phút ngậm ngùi (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 28/05/2011

Tuesday, 5/31/2011, 4:51 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Công Minh (SBD: 064) Nam ai - Giây phút ngậm ngùi (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 28/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương