TS: Nguyễn Hoàng Út (SBD: 010) Cổ bản - Lá bàng rơi (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 09/02/2011

Monday, 4/11/2011, 11:55 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Hoàng Út (SBD: 010) Cổ bản - Lá bàng rơi (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 09/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương