TS: Nguyễn Lê Dũng (SBD: 047) Nam ai - Kiếp cầm ca (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 14/05/2011

Tuesday, 5/17/2011, 11:32 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Lê Dũng (SBD: 047) Nam ai - Kiếp cầm ca (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 14/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương