TS: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân (SBD: 042) Nam ai - Tìm mẹ nơi đâu (câu 1, 2) (Thích Minh Giới) - 19/02/2011

Wednesday, 2/23/2011, 11:20 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân (SBD: 042) Nam ai - Tìm mẹ nơi đâu (câu 1, 2) (Thích Minh Giới) - 19/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương