TS: Nguyễn Tấn Thanh (SBD: 009) Nam ai - Không là cát bụi (câu 5, 6)- 08/01/2011

Wednesday, 1/12/2011, 4:28 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Tấn Thanh (SBD: 009) Nam ai - Không là cát bụi (câu 5, 6)- 08/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương