TS: Nguyễn Thanh Ngoan (SBD: 046) Nam ai - Cây bàng Côn Đảo (câu 5, 6) (Dạ Quang) - 19/02/2011

Wednesday, 2/23/2011, 11:20 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thanh Ngoan (SBD: 046) Nam ai - Cây bàng Côn Đảo (câu 5, 6) (Dạ Quang) - 19/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương