TS: Nguyễn Thanh Ngoan (SBD: 046) Phụng hoàng (12 câu) - Tiếng đàn chiều cuối năm (Huỳnh Anh) - 12/03/2011

Wednesday, 3/16/2011, 4:37 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thanh Ngoan (SBD: 046) Phụng hoàng (12 câu) - Tiếng đàn chiều cuối năm (Huỳnh Anh) - 12/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương