TS: Nguyễn Thanh Phong (SBD: 026) Nam ai - Ga buồn (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 23/04/2011

Friday, 4/29/2011, 11:41 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thanh Phong (SBD: 026) Nam ai - Ga buồn (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 23/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương