TS: Nguyễn Thanh Tuấn (SBD: 001) Nam ai - Ga buồn (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 02/04/2011

Monday, 4/4/2011, 5:08 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thanh Tuấn (SBD: 001) Nam ai - Ga buồn (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 02/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương