TS: Nguyễn Thị Hồng Gấm (SBD: 030) Nam ai - Thúy Kiều (câu 3, 4) (Quy Sắc) - 22/01/2011

Monday, 1/24/2011, 4:34 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thị Hồng Gấm (SBD: 030) Nam ai - Thúy Kiều (câu 3, 4) (Quy Sắc) - 22/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương