TS: Nguyễn Thị Hồng Gấm (SBD: 030) Trường tương tư (12 câu) - Bông bưởi trắng (Võ Đông Điền) - 26/03/2011

Monday, 3/28/2011, 5:42 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thị Hồng Gấm (SBD: 030) Trường tương tư (12 câu) - Bông bưởi trắng (Võ Đông Điền) - 26/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương