TS: Nguyễn Thị Kiều (SBD: 047) Nam ai - Tâm sự Mai Đình (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 26/02/2011

Monday, 2/28/2011, 4:35 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thị Kiều (SBD: 047) Nam ai - Tâm sự Mai Đình (câu 5, 6) (Viễn Châu) - 26/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương