TS: Nguyễn Thị Minh Ngọc (SBD: 061) Nam đảo - Như loài hoa ấy (câu 1, 2) (Hà Nam Quang) - 21/05/2011

Tuesday, 5/24/2011, 11:36 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thị Minh Ngọc (SBD: 061) Nam đảo - Như loài hoa ấy (câu 1, 2) (Hà Nam Quang) - 21/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương