TS: Nguyễn Thị Phương Trang (SBD: 035) Nam ai - Bông bưởi trắng (câu 5, 6) (Võ Đông Điền) - 12/02/2011

Monday, 2/14/2011, 6:20 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thị Phương Trang (SBD: 035) Nam ai - Bông bưởi trắng (câu 5, 6) (Võ Đông Điền) - 12/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương