TS: Nguyễn Thị Tốt (SBD: 022) Nam ai - Tâm sự Ngọc Hân (câu 1, 2) (Thanh Hiền) - 15/01/2011

Monday, 1/17/2011, 3:35 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Thị Tốt (SBD: 022) Nam ai - Tâm sự Ngọc Hân (câu 1, 2) (Thanh Hiền) - 15/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương