TS: Nguyễn Văn Toàn (SBD: 056) Xuân đời con có mẹ (Ngọc Chi) - Phụng hoàng lai nghi (10 câu) - 25/06/2011

Wednesday, 6/29/2011, 4:00 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Nguyễn Văn Toàn (SBD: 056) Xuân đời con có mẹ (Ngọc Chi) - Phụng hoàng lai nghi (10 câu) - 25/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương