TS: Phạm Thị Chính (SBD: 052) Đôi chiếu Long Can (Việt Sơn) - Tứ đại (6 câu) - 11/06/2011

Monday, 6/13/2011, 3:36 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Phạm Thị Chính (SBD: 052) Đôi chiếu Long Can (Việt Sơn) - Tứ đại (6 câu) - 11/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương