TS: Phạm Thị Chính (SBD: 052) Giang nam (8 câu) - Bên sông vàm cỏ (Trọng Nguyễn) - 25/06/2011

Wednesday, 6/29/2011, 4:00 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Phạm Thị Chính (SBD: 052) Giang nam (8 câu) - Bên sông vàm cỏ (Trọng Nguyễn) - 25/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương