TS: Phạm Thị Thanh Thảo (SBD: 060) Nam ai - Thương muộn (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 21/05/2011

Tuesday, 5/24/2011, 11:36 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Phạm Thị Thanh Thảo (SBD: 060) Nam ai - Thương muộn (câu 1, 2) (Viễn Châu) - 21/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương