TS: Phan Thanh Thức (SBD: 035) Nam ai - Cây bàng Côn Đảo (câu 1, 2) (Dạ Quang) - 30/04/2011

Wednesday, 5/4/2011, 11:42 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Phan Thanh Thức (SBD: 035) Nam ai - Cây bàng Côn Đảo (câu 1, 2) (Dạ Quang) - 30/04/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương