TS: Phan Thanh Thức (SBD: 035) Phụng hoàng (8 câu) - Mưa biển (Minh Thùy) - 04/06/2011

Monday, 6/6/2011, 5:04 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Phan Thanh Thức (SBD: 035) Phụng hoàng (8 câu) - Mưa biển (Minh Thùy) - 04/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương