TS: Phan Thị Ngọc Đẹp (SBD: 007) Nam ai - Khao khát một lời ru (câu 5, 6) (Nugyễn Hoài Vân) - 01/01/2011

Wednesday, 1/5/2011, 5:21 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Phan Thị Ngọc Đẹp (SBD: 007) Nam ai - Khao khát một lời ru (câu 5, 6) (Nugyễn Hoài Vân) - 01/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương