TS: Song ca: Trí Độ - Thiếu Oanh (SBD: 044) Tứ đại (6 câu) - Bên cầu diệt lụa (Thế Châu) - 18/06/2011

Wednesday, 6/22/2011, 9:52 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Song ca: Trí Độ - Thiếu Oanh (SBD: 044) Tứ đại (6 câu) - Bên cầu diệt lụa (Thế Châu) - 18/06/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương