TS: Trần Thanh Quang (SBD: 012) Nam ai - Lời người hát rong (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 08/01/2011

Wednesday, 1/12/2011, 4:28 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Trần Thanh Quang (SBD: 012) Nam ai - Lời người hát rong (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 08/01/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương