TS: Trần Thanh Thảo (SBD: 016) Tứ đại (6 câu) - Về quê ngoại (Nguyễn Minh Tuấn) - 26/03/2011

Monday, 3/28/2011, 5:41 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Trần Thanh Thảo (SBD: 016) Tứ đại (6 câu) - Về quê ngoại (Nguyễn Minh Tuấn) - 26/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương