TS: Trí Độ - Thiếu Oanh (SBD: 044) Nam xuân - Tiếng trống Mê Linh (câu 4, 6) (Vĩnh Điền) - 07/05/2011

Monday, 5/9/2011, 5:36 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Trí Độ - Thiếu Oanh (SBD: 044) Nam xuân - Tiếng trống Mê Linh (câu 4, 6) (Vĩnh Điền) - 07/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương