TS: Trương Hoàng Toàn (SBD: 049) Nam ai - Tình nghệ sỹ (câu 5, 6) (Huỳnh Thanh Tuấn) - 14/05/2011

Tuesday, 5/17/2011, 11:32 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Trương Hoàng Toàn (SBD: 049) Nam ai - Tình nghệ sỹ (câu 5, 6) (Huỳnh Thanh Tuấn) - 14/05/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương