TS: Trương Thị Thu Nguyệt (SBD: 006) Bông bồn bồn rụng trắng (Trúc Linh) - Văn thiên tường (lớp dựng) - 05/03/2011

Wednesday, 3/9/2011, 10:36 AM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Trương Thị Thu Nguyệt (SBD: 006) Bông bồn bồn rụng trắng (Trúc Linh) - Văn thiên tường (lớp dựng) - 05/03/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương