TS: Vô Hữu Ngọc (SBD: 050) Nam ai (lớp mái) - Lời người hát rong (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 26/02/2011

Monday, 2/28/2011, 4:35 PM GMT+7|  Tuyển chọn giọng ca cải lương
TS: Vô Hữu Ngọc (SBD: 050) Nam ai (lớp mái) - Lời người hát rong (câu 1, 2) (Ngô Hồng Khanh) - 26/02/2011
VOH
Gala giao lưu với các nghệ sĩ thành danh từ Bông lúa vàng
02:01:19
 | Tuyển chọn giọng ca cải lương